Tùy theo sản phẩm và số lượng mà thời gian sản xuất khác nhau, thông thường thời gian thiết kế Market 2 – 3 ngày. In ấn và gia công 3 – 7 ngày. Trong quá trình tư vấn chúng tôi sẽ thỏa thuận chi tiết về thời gian giao hàng