Tag: dịch vụ in card visit

Trả hàng in card visit cho Công ty cổ phần LICOGI 13

Trong xã hội hiện nay thì mỗi một người đại diện cho công ty thường mang bên mình một tấm card vist. Vừa qua công ty in Nguyễn Kim đã giao hàng thành công đơn hàng in card visit cho công ty cổ phần Licogi 13. Thông tin về Card Visit. Mỗi loại card visit […]