Tag: địa chỉ in hộp cứng đẹp tại hà Nội

Sản phẩm in hộp cứng đựng Kem TDS

Vừa qua, công ty in Nguyễn Kim vừa hoàn thành thiết kế và in hộp cứng đựng sản phẩm Kem TDS của công ty cổ phần hỗ trợ phát triển Đông Á. Hình thức thiết kế hộp đựng sản phẩm Kem TDS. Đây là sản phẩm in hộp giấy cứng đựng sản phẩm Kem TDS […]